بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین - پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه نویسی

    Sorry, no posts matched your criteria.

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

۲۰ خرداد ۱۳۹۶
یک نظر

مشخصات

نام فایل

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

حجم فایل

فرمت فایل

لینک کوتاه

http://www.prozhebist.ir/?p=1327

تعداد فروش

4

قیمت

120,000 ریال

لینک خرید / دانلود

120,000 ریال – خرید

هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین …….. در سال ۱۳۹۳ است، که تعداد آنها ۱۴۷ نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان ۱۰۷ نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ ۰٫۸۱ است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که “استقراض”، “جریان نقدینگی” و ” استفاده از سهام رایج ” بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین …….. تاثير گذار است.

كلمات كليدي: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

دانلود رایگان فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه

در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه­گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقري، ۱۳۸۷، ص۱۴)

شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازاني، ۱۳۸۸) شرکت­ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه­گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی­هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­هاي عملیاتی و فروش دارایی­ها (به­عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می­شوند. (خضرا، ۱۳۸۵، ص۲۲)

توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم­گیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهام­داران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­هاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقي، ۱۳۸۶، ص ۴۷)

بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­هاي تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روي مواردي چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند. (رمضاني، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردي ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روش­های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟

۱-۲ بیان مسئله

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي بویژه بانک­ها، براي ادامه­ي حیات و فعالیتهاي خود و همچنین توسعه­ي فعالیتها، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي براي تأمین سرمایه­ي مورد نیاز خود وابستگی شدیدي به بازارهاي مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­هاي لازم براي مؤسسات و بانک­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­هاي اقتصادي، روشها و میزان تامین مالی است. (آیدوگانالاتی، ۲۰۱۰، ص ۸)

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت­های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم­های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. (میر محرابی، ۱۳۸۸، ص ۱۰)

از آنجاكه يكي از وظايف اصلي مديران، بالا بردن جريان نقدينگي مي­باشد، تأثير روشهاي تأمين مالي و نحوه مصرف عوايد حاصل از اين روش­ها بر جريان نقدي، براي آنان از اهميت بسزايي برخوردار است. همچنين، روش تأمين مالي ممكن است با سود هر سهم، ريسك مالي و درصد مالكيت سهامداران رابطه داشته باشد. (دولت آبادی،۱۳۸۹، ص ۸۷)

اهميت وجوه نقد براي استفاده كنندگان به انتشار هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، تحت عنوان صورت جريان وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ منجر شد. صورت جريان وجوه نقد مي­تواند اطلاعات مهمي درباره مقادير، دلايل و فواصل زماني ميان سود و دريافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، صورت جريان وجوه نقد بايد وجوه نقد ورودي و خروجي واحدهاي مالي را در پنج بخش شامل فعاليتهاي سرمايه گذاري، فعاليتهاي عملياتي، ماليات بر درآمد، بازده سرمايه گذاري­ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي، فعاليتهاي تأمين مالي ارائه كند. (بارث و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۶۲)

روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران بانك­ها در راستای افزایش جريان نقدينگي بشمار می­رود. رشد و ادامه فعالیت بانك ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است . (کوهن و توماس، ۲۰۰۶، ص ۱۲)

ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای بانك ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می­نماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده­ای در اقتصاد کشورها ایفا می­کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش میکنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانكها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، ۱۳۸۵، ص ۲۶)

مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته­اند و می­توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخش­های خاص عملکرد، می­توانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. (کراس و همکاران، ۲۰۰۹، ص۲۷) چارچوب متداول برای روش­های مختلف تامین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج . (کوهن و توماس، ۲۰۰۶، ص ۳)

طبق مدل براور(۲۰۰۸) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه­های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص های CAMEL می باشد .

بانک ها تا زمانی که برای بقا تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می­توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد کرد. روش­های مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و ماموریت‌ سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، ۱۳۸۴، ص۲۵)

متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهاي مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادي و قانونی لازم در این حوزه، بانك­ها تا کنون قادر به بهره گیري مناسب از امکانات بهينه روش­هاي تأمين مالی نبوده اند. بنابراين اگر مخارج سرمايه گذاري با ارزش فعلي خالص مثبت بيش از جريانات نقدي داخلي باشد، بانك ممكن است سرمايه گذاري­ها را بدليل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرريسك براي تامين مالي كنار بگذارد. (بونن و همکاران، ۲۰۰۸، ص۱۳)

رشد سریع بانكها به همراه واگذاري برخی از وام­ها به بانك­ها، موجب افزایش شدید نیازهاي مالی بانكها شده است. بانك­ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات­هاي محلّی، وجوه انتقالی از بانك مرکزي و دیگر منابع درآمدي شان برآورده می­کنند. اما این منابع درآمدي نمی­تواند تمام نیازهاي سرمایه گذاري را پوشش دهند. از این رو بررسي رابطه تأمين مالي با جريان نقدينگي بانكها ضروري بنظر می­رسد. (رحمانی، ۱۳۸۵، ص۱۴۰)

بنابراين، در اين پژوهش اين سوال مهم مطرح مي­گردد كه آيا روش­هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار است؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي دارد؟

 

 

۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق

اهميت تأمين مالي در رشد اقتصادي بانك همواره از مباحث كليدي در اقتصاد توسعه است.  پژوهشهاي انجام گرفته،مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند قايل است،

۱- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي كند.

۲- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات،فرصتهاي جديدوتهديدات درحال ظهور راتسهيل مي كند.

۳- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.

مزاياي فوق به سازمانها، توانايي آن را ميبخشد كه بجاي آنكه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثير گذارند و اين موضوعات ضرورتهاي خاص انجام اين پژوهش مي باشد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی

– بررسی و شناسایی تأثیرگذاری روش­هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

۱-۴-۲ اهداف جزئی

– تعيين تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

– تعيين تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

– تعيين تأثیر استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

 

 

۱-۵ فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

روش­هاي مختلف تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار است.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

– استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است.

– جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است.

– استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است

۱-۶ تعاريف واژه ها و اصطلاحات

۱-۶-۱ تعاريف نظري

۱-۶-۱-۱ تأمين مالي

تامين مالي يا فاينانس، يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه و درآمدزاي اين واحدهاي اقتصادي .تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي گيرد. (خضرا، ۱۳۸۵، ص۱۷)

۱-۶-۱-۲ استقراض

استقراض بعنوان مهمترین درمد غیرمالیاتی دولتها در نظام مالی و بودجه بندی عمومی است که نقش بسیار مهمی را بعهده دارد. واژه استقراض، پدیده­ای است قدیمی که قدمت آن شاید ­به تاریخ زندگی اجتماعی بشر برگردد. استقراض به معنی استفاده از ظرفیت­های پس­انداز جامعه و به کار انداختن آن درججتأمین نیازهای مالی و یا در راه پیشرفت اقتصادی است. بعبارت دیگر کلیه وام­ها و قرضه­های دولتی از بانک مرکزی و بانک­ها و سازمانهای تجاری و مردم کشورها و همچنین وام­های دریافتی از کشورهای خارجی است. (ابراهيمي، ۱۳۸۶، ص۲۵)

۱-۶-۱-۳ جریان نقدینگی

جریان نقدینگی در علم اقتصاد به ورود و خروج نقدینگی در یک تجارت، کسب و کار پروژه صنعتی و یا اقتصادی گفته می­شود. جریان نقدینگی معمولاً در یک دوره زمانی محدود محاسبه می­شود. باآنکه روش استاندارد محاسبات مربوط به هزینه و درآمد در یک سامانه حسابداری است.ولی مفاهیم حسابداری، اغلب نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی آن سامانه نیستند.(تحويلداري، ۱۳۸۶، ص۱۲)

۱-۶-۱-۴ استفاده از سهام رایج

در این روش تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه گار مالک شرکت می­شود. در ادامه به ضمن اینکه مخاطره تقسیم می­شود، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم می­گردد. در واقع سهام رایج نشان برخی از منابع رایج تأمین سرمایه از طریق سهام اشاره می­شود. این واحد تجاری، حقوق مالی صاحب یا صاحبان یک واحد انتفاعی نسبت به دارایی­های واحد است که از جمع دارایی­های آن به مبلغ آن از طریق کسر جمع بدهی به دست می آید. (حسيني، ۱۳۸۸، ص۳۵)

۱-۶-۱-۵ بهبود عملکرد

مفهوم عملکرد، با کارایی[۱] و اثربخشی[۲] تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف بکار رفته اند و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعني هم علل داخلي (كارایي) و هم دلایل خارجي (اثربخشي) براي بخش هاي خاص عملکرد، مي توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليتهای صورت گرفته است. بانك­ها براي دستيابي به عملکرد بهتر، باید از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر[۳] استفاده کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر[۴] تنها وقایع تاریخی را بیان می­کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند. (آندريو[۵]، ۲۰۰۷، ص۴۸)

۱-۶-۲ تعاريف عملياتي

۱-۶-۲-۱ تأمين مالي

در اين پژوهش شیوه های تأمین مالی بوسيله پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های تأمین مالی بر بهبود عملکرد که توسط ردمن و همکاران در سال ۲۰۰۸ طراحی شده است و دارای ۱۹ سؤال و ۵ طيف كاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، كاملاً مخالفم مي باشد و همینطور شامل ابعاد استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج است، اندازه گيري شده است.

۱-۶-۲-۲ استقراض

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات ۱ تا ۱۴ اين بعد را مي سنجد.

۱-۶-۲-۳ جریان نقدینگی

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات ۱۵ تا ۱۷ اين بعد را مي سنجد.

۱-۶-۲-۴ استفاده از سهام رایج

در پرسشنامه محقق ساخته تأثیر روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک، سوالات ۱۸ تا ۱۹ اين بعد را مي سنجد.

۱-۶-۲-۵ بهبود عملکرد

منظور از بهبود عملکرد در این پژوهش بهبود عملکرد کارکنانی است که بعد از تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی در شعب مختلف بانک قوامین در …….. تعیین میشود

[۱] Effciency

[۲] Effectiveness

[۳] Leading Indicator

[۴] Lagging Indicator

[۵] Andrew, Kenneth

برچسب ها

  • Youre therefore awesome! We don’t imagine There are learn anything this way ahead of. Thus good to search out any individual with many original thoughts on this issue. realy thank you with regard to beginning this specific upwards. this website will be one thing that is wanted on the internet, somebody along with a little bit inspiration. useful task for getting something a novice to the actual internet! take-out http://site3383.vzshop.info

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614