کارآموزی رشته عمران در شهرداری ، کارآموزی رشته عمران در شهرداری

  Sorry, no posts matched your criteria.

کارآموزی رشته عمران در شهرداری

۲۷ تیر ۱۳۹۴
بدون نظر

کارآموزی رشته عمران در شهرداری

قیمت ۲۰۰۰ تومان

مقدمه

عمل کار آموزی در یک سازمان در ارتباط با توزیع قدرت است و تمام شواهد نشان می دهند که مدیران کارآموزی نیروهای انسانی ، قدرت چندانی ندارند . بیش تر مربیان می دانند که تقاضا برای به خدمات آنان از سازمان در مواقع مختلف به شدت نوسان داشته و تغییر می کند . به جز در موارد نادر که مدیر اجرایی خود شخصاً در موضوع کارآموزی مدیریت جدی باشد ، تنها قوی ترین و مشکل ترین بخش کارآموزی ، در بزرگ ترین سازمان ها می توانند زمانی که سازمان به صرفه جویی و ذخیره سازی است ، از بودجه خود حفاظت کنند . وقتی که اوقات به خوبی سپری می شود و یک سازمان در حال توسعه و پیشرفت است ، تفکرات شرکت متوجه کارآموزی می شود . در مواقع رکود و بی ثباتی – علی رغم سفارشات و تأکیدات جهانی و معمول کارشناسان علم مدیریت – از نظر حسابدار توانا ، بخشی است که به سادگی می توان بودجه آن را قطع کرد .

اساس فلسفه کارآموزی در تجارب و ارزش فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر ارزش ها و تجارب فرد، سازمان یا ملت قرار دارد .اما هدف از کارآموزی ارتقا، تغییر و اغلب مخدوش کردن این ارزش ها و یا ارائه تجربیات جدید است و بدین ترتیب آنچه را که قبلاً ارزش داشته ، قدیمی ساخته و کنار می گذارد . از نظر روانی ، ما به طور طبیعی در مواجهه با هرگونه تغییر یا اختلالی ، از خود مقاومت نشان می دهیم و از آنجا که ماهیت ایم مقاومت عمدتاً آگاهانه است ، مبارزه با آن بسیار مشکل است.

گزارش در دست حاصل ۲۴۰ ساعت کارآموزی در شهرداری ……………….. می باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در چندین بخش ارائه شده است.

بنده برای طی دوره کارآموزی، شهرداری ……………… واحد ساختمانی را به عنوان محل کارآموزی انتخاب نمودم تا از نظر مرتبط بودن رشته تحصیلی و محل کارآموزی، از مزایای ای دوره حداکثر استفاده را نمایم. چنانکه در اولین روز حضورم در شهرداری……………………….. و پس از آشنایی با شهردار محترم و همچنین مسئول واحد ساختمانی، از تجارب ارزنده ایشان و سایر کارکنان این مجموعه حداکثر استفاده را نمودم تا گامی برای رسیدن به اهداف این دوره برداشته باشم.

 

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

 1. تاریخچه سازمان
 2. نمودار سازمانی
 3. نوع محصولات یا خدمات
 4. شرح مختصری از فرآیند تولید

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

 1. موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز
 2. بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد کارآموزی
 3. امور جاری در دست اقدام
 4. برنامه آینده
 5. سایر مواردی که توسط رشته مورد نظر در واحد کارآموزی بکار می رود
 6. سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می گردد

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

 • تاریخچه سازمان

بلده معناي شهر است و ” بلديه” نام قديم شهرداري است. تأسيس بلديه در ايران يك قرن قدمت دارد و اولين بلديه دركشاكش حوادث مشروطه در تهران تأسيس شد.

پيش از آنكه اداره‌اي به نام بلديه درتهران قديم تشكيل شود، اداره‌اي تأسيس شده بود كه تقريباً همان وظايف بلديه را انجام مي‌داد. اين اداره نامش « اداره احتسابيه » بود و اعضاي آن را « محتسب» مي‌گفتند. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف كه هر كدام عده‌اي نايب و فراش وسپور تحت فرمان داشته‌اند، تشكيل شده بود.

محتسبين قبلاً زير نظر حكومت و كلانترشهر كار مي‌كردند و در مجازات امورخلافي و حتي در داد و ستد و فروش اجناس دخالت مي‌كردند. شعبه ظافت اداره احتسابيه جمعي سقا براي آبپاشي در اختيار داشت و بااستفاده از صد رأس الاغ و قاطر كار حمل زباله را انجام مي‌داد.

در سال ۱۲۸۵ شمسي و با پيروزي نهضت مشروطه، به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها درزمينه‌هايي مانند بهداشت شهري،  برساني و … وجود داشت نمايندگان مجلس اول درصددتدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند، كه اين عمل به تدوين اولين قانون شهرداري‌ها با عنوان « قانون بلديه »  در تاريخ ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسي انجاميد.

اين قانون در ۱۰۸ ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، هدف از تأسيس بلديه دراين قانون تأمين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد.  در اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي‌كردند. (البته مطابق اين قانون زنان حق رأي نداشته‌اند ). انجمن بلديه داراي اختيارات گسترده‌اي در امور شهري بود.

رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه از ميان اعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخاب مي‌شد و عنوان وي «كلانتـر» بود كه معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند درانتخاب اعضاي انجمن بلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديه برخوردار شدند. ولي بايد توجه داشت كه هرچند انجمن‌هاي بلدي اقداماتي را در سطح شهرها انجام دادند و ليكن در عمل تشكيل اداره بلديه و انجمن بلديه به صورت قانوني بامشكلات متعددي روبه رو شد.

با توجه به شرايط نامناسب سياسي بعد از پيروزي مشروطيت و چالش‌ها وتقابل‌هاي دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحي بلديه تحت تأثير اين عوامل قرار گرفت. در كنار اين عوامل، كمبود بودجه ودرآمدهاي مالي بلديه و همچنين ضعف عملكرد اعضاي انجمن‌هاي بلدي نيز در كاهش كارآييآن مؤثر بود. لذا مي‌توان گفت كه باتوجه به شرايط و فضاي سياسي كشور در اوايلمشروطيت، حمايت جدي از تشكيل يك بلديه قانوني انجام نگرفت. تأثيرگذاري اين عوامل به حدي بود كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيت شكل نگرفت چنان كه اولين بلديه قانوني در تهران در ۱۲۸۹ يعني نزديك به سه سال پس ازتصويب قانون تأسيس بلديه در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت.

اولين بلديه قانوني تهران به هنگام نيابت سلطنت « عضد‌الملك قاجار » ( رئيس ايل قاجار )، به رياست
” دكتر خليل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفي )”  تأسيس شد. اين اداره مقابل سبزه ميدان و درمحلي به نام خيام‌خانه يا چادرخانه استقرار يافت. اداره جديد يك معاون داشت به نام “عليرضاخان بهرامي ” كه بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گرديد و يكي ازچشم‌پزشكان سرشناس تهران قديم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي وارد بود. رئيس محاسبات و تنظيم بودجه و كارگزيني نيز به يك نفر ارمني به نام « مسروپ ‌خانمسروپيان » سپرده شد.

اداره بلديه بعداً زير نظر وزارت داخله انجام وظيفه مي‌كردو نخستين كسي كه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست بلديه را دريافت كرد شخصي به نام” يمين ‌السلطنه ” بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشته بودند، ايشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دريافت مي‌كرد.  وظيفه عمده و اساسي بلديه در تهران قديم و در زمان” عضدالملك ” علاوه بر نظافت خيابانها و كوچه‌هاي دارالخلافه، سنگفرش كردن چند خيابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران يا نظافت‌چي‌هاي بلديه با مشك خيابانها راآبپاشي مي‌كردند تا گرد و غبار خيابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.

تنهاعوارضي كه اداره بلديه از مردم در اوايل كار خود مي‌گرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي كه وارد تهران مي‌شدند وصول مي‌كرد. از اين طريق هزينه و حقوق و مواجبكارگران  ( رفتگران ) تأمين مي‌گرديد و چيزي اضافه نمي‌آمد كه به مصرف امور اساسي مثل خيابان‌سازي و تعميم روشنايي شهر برسد.

در جريان نخستين اقداماتي كه انجمن بلديه انجام داد ضعف‌هاي آشكاري مشاهده شد، چنانكه اين مسئله موجب اعتراض نمايندگان مجلس گرديد. زيرا در ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنت‌گرا و كساني كه با محتواي قانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر كار آنهاوجود نداشت موجب خودسري‌هايي در كار اعضاي بلديه شد. بنابراين دلايل نمايندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلديه برآمدند و در اين راستا در ۹ رمضان ۱۳۲۹ قمري ( ۱۲۹۰ شمسي) با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمن‌هاي بلدي موافقت كردند. اين موضوع به معناي نسخ قانون بلديه نبود بلكه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان كارآيي انجمن‌هاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد.

نخستين شهرداريي كه براساس قانون بلديه مصوب ۱۲۸۶ هـ.ش تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (۱۲۸۶) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال ۱۳۰۴، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً ۱۶ شهرداري ايران تأسيس شد.

اداره بلديه همچنان براساس قانون به كارخود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد  بلديه را به خود وابسته كند و ليكن اينكار تا كودتاي ۱۲۹۹ عملي نشد.

پس از كودتاي ۱۲۹۹ و روي كارآمدن دولت سيدضياءالدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخست وزير براي رسيدن به اهدافش تصميم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند. از اين رو با تدوين نظامنامه‌اي در هيأت دولت در سال ۱۳۰۰ شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدينسان تحولات آن تحت تأثير تصميمات « قدرت سياسي » قرار گرفت. بر اساس اين نظامنامه رياست تشكيلات بلديه تهران زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخست وزيـر از طرف خودكفيلي را براي اداره بلديه تعيين مي‌كرد. ضمناً در همين سال ساختمان مركزي بلديه به ميدان سپه انتقال يافت.

با روي كارآمدن رضا خان روند تمركزگرايي دولت با شدت بيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در ۳۰ ارديبهشت ۱۳۰۹ قانون جديدي براي تشكيلات بلديه تصويب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالي دولت در زمينه امور شهري تدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و ماليات‌هارا براي دولت مشخص و راحت‌تر كرده بود. با وجود اينكه مطابق اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود و ليكن نظامنامه انجمن‌هاي بلدي طوري تدوين شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت كار مي‌كرده است.

در سال ۱۳۰۸ چهار شعبه بلديه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشكيل گرديد. در سال ۱۳۱۵شمسي تعداد بخش‌ها به هشت رسيد. بعلاوه در شهرري و شميران هم دو بخش عهده‌دار وظايف شهرداري شدند. در سال ۱۳۱۹ براي آنكه بخش‌هاي مذكور تا حدي استقلال و آزادي عمل داشته باشند به چهار « برزن » كامل تبديل گرديدند كه هر يك وظيفه شهرداري را دربرزن خود انجام مي‌دادند. در سال ۱۳۲۵شمسي تعداد برزن‌ها به ۱۶ افزايش يافت و اين امر تا سال ۱۳۲۸ ادامه يافت. با روي كار آمدن محمد‌رضا پهلوي، همچنان روال كار شهرداري ( تا سال ۱۳۲۸ ) به همان شكل سابق    ادامه يافت [ و به دليل مشكلاتي كه در سطح شهرها وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شهري نداشتنددولت تصميم گرفت مجدداً انجمن‌هاي شهري را فعال كند وليكن به تشكيل انجمن‌هاي شهري با يك ديدگاه قدرت‌گرايانه و از بالا نگاه مي‌شد، هدف اين بود كه در عين اينكه انجمن‌هاي شهري تشكيل مي‌شد قدرت دولت هم تثبيت شود به همين دليل در اين قانون قدرت زيادي به انجمن‌هاي شهر و شهرداري‌ها داده نشد و عملاً ويژگي‌هاي يك نظام تمركز‌گرا در آن   لحاظ شده بود.
از دهه ۱۳۳۰ به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستم اداري شهرداري‌ها به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديك‌ترشد.

در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداري ها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر ۱۳۶ شهرداري تأسيس شد. شهرداري ها در اين دوره ، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال ۱۳۰۹ ، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود.

در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال ۱۳۲۸ قانون جديدي تصويب شد كه در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود . در سال ۱۳۳۱ در لايحه الحاقي به قانون سال ۱۳۲۸، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.

از سال ۱۳۳۲ به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال ۱۳۳۱ ايجاد شد كه در نهايت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده ۷ قانون اخير، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند.

در مجموع، در فاصله سالهاي ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۵، تعداد ۱۶۷ شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال ۱۳۷۵ تعداد شهرداريهاي كشور به ۶۵۰ شهرداري رسيد.

از ابتداي تاسيس شهرداري تاآبان ۱۳۸۹ تعداد ۱۱۱۳ شهرداري در كشور تاسيس و راه اندازي شده است.

شهرداری ……………… واقع در استان ………………. در سال ………………تاسیس شد و در مرکز این شهر قرار دارد . دارای ۴۹ نفرپرسنل ادرای و بالغ بر ۱۸۷ نفر پرسنل خدماتی می باشد. واحد عمران و شهرسازی در شهرداری …………………. نوسط آقای ………………….. یکی از با تجربه ترین افراد در این مجموعه اداره می شود. و اینجانب دوره کارآموزی را نزد ایشان گذراندم.

 • چارت سازمانی
 • نوع خدمات

خدمات قابل ارائه در شهرداری …………………. به شرح ذیل می باشد:

۱٫تأمین و ارائه خدمات شهری.  ۲٫عمران شهری و ایجاد و تجهیز امکانات لازم برای مقابله با مسایل شهری. در طرحهای توسعه شهری عمدتاً به بعد کالبدی توسعه شهر پرداخته شده است.  ۳٫توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با تلاش در توسعه شهرها، بهبود وضعیت آب، سوق دادن شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد شوراهای اسلامی، اداره اقتصادی واحدهای ارائه کننده خدمات شهری، بهبود تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل وترافیک، افزایش ایمنی شهرها، بهسازی نوسازی و بازسازی بافتهای باارزش، گسترش تحقیقات شهری، بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری و امثال آن.

ادامه مطالب با خرید اینترنتی کارآموزی رشته عمران در شهرداری را در قالب word دریافت نمایید.

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614