شناسایی و الویت بندی بسته های مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

    Sorry, no posts matched your criteria.

شناسایی و الویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی ۱

۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون نظر

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی MBA

عنوان / موضوع:

شناسایی و الویت بندی بسته­ های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

قیمت ۱۱۰۰۰

چکیده

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار در انتخاب بسته­های مسافرتی توسط مسافر می­پردازیم. ابتدا با توجه به شناخت بازار موجود و شیوه فعالیت فعلی دفاتر خدمات مسافرتی و با توجه به شناخت رفتار مسافرین و گردشگران مدلی برای انتخاب بسته­های مسافرتی تهیه می­کنیم.

سپس پرسشنامه ای تهیه شده و با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب وزنی بردارهای مقایسه ای را بدست می آوریم. همچنین با استفاده از روش ANP و انتخاب چند گزینه انتخاب اقدام به حل مدل می کنیم. لازم به ذکر است که ضرایب بردارهای مقایسه ای برای گزینه­های انتخاب را با پرسشنامه ای جداگانه و با توجه به نظر افراد خبره به دست می­آوریم.

در نهایت نتایج به دست آمده از نرم افزار را با نتایج واقعی فروش برای یک دوره یکساله یکی از دفاتر خدمات مسافرتی مقایسه کرده و تشابهات و تفاوت­های موجود در نتایج را تحلیل می­نماییم.

واژگان کلیدی: بسته­های مسافرتی، بازاریابی و فرآیند تحلیل شبکه­ای

 

چکیده

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲هدف تحقیق ۴

۱-۳ضرورت و اهمیت تحقیق۴

۱-۴سوال تحقیق۴

۱-۵مفروضات۵

۱-۶کلمات کلیدی و تعاریف مربوط. ۵

۱-۷قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی۶

۱-۷-۱ قلمرو زمانی۶

۱-۷-۲ قلمرو مکانی۷

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تاریخچه­ی خدمات مسافرتی.۹

۲-۲ تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM)

۲-۲-۱ مدل های جبرانی

۲-۲-۱-۱ A 11

۲-۲-۱-۲ Fuzzy AHP

۲-۲-۱-۳ ANP

۲-۲-۱-۴ SAW

۲-۲-۱-۵ LINMAP

۲-۲-۱-۶ TOPSIS

۲-۲-۱-۷ VIKOR

۲-۲-۱-۸ ELECTRE

۲-۲-۱-۹ PROMETHEE

۲-۲-۱-۱۰ SMART

۲-۲-۱-۱۱ REGIME

۲-۲-۱-۱۲ SIR

۲-۲-۱-۱۳ EVAMIX

۲-۲-۲ مدل های غیر جبرانی۱۵

۲-۲-۳ مدل هایی که در مرز جبرانی و غیرجبرانی قرار می گیرند.۱۶

۲-۲-۳-۱ PERMUTATION

۲-۲-۳-۲ QUALIFLEX

۲-۳ مرور ادبیاتی و کارهای مرتبط در داخل و خارج ۱۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ تعریف دقیق مسأله۱۹

۳-۲ فلوچارت اجرای کار و شرح آن ۱۹

۳-۲-۱ تهیه مدل۱۹

۳-۲-۲ انتخاب گزینه­های انتخاب۲۲

۳-۳ شرح روش مورد استفاده برای اولویت بندی۲۳

۳-۳-۱ پرسشنامه ۲۴

۳-۳-۲ نظرات افراد خبره ۳۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ مقدمه ۳۹

۴-۱-۱ ساخت مدل و پیکربندی۳۹

۴-۱-۲ تشکیل ماتریس­های مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای وزن.۳۹

۴-۱-۳ تشکیل سوپرماتریس۴۰

۴-۱-۴ محاسبه توزیع ماندار سوپرماتریس وزن­دار شده ۴۰

۴-۱-۵ نرمال کردن وزن­های به دست آمده۴۰

۴-۱-۶ انتخاب گزینه برتر ۴۱

۴-۲ شرح فرآیند انجام شده توسط نرم­افزار ۴۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه و خلاصه تحقیق ۴۹

۵-۲ نتیجه گیری۵۰

۵-۳ محدودیت­های تحقیق۵۳

۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی۵۴

پیوست

پرسشنامه ۵۶

منابع و مآخذ

منابع فارسی۶۰

منابع لاتین۶۱

چکیده لاتین

فهرست جداول

فهرست تصاویر و نمودارها

 


فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت های حمل و نقل و هتلها از یک سو و گردشگران متقاضی سفر از طرف دیگر عمل می کنند . آنها در واقع پیشانی مواجهه نخستین متقاضیان با صنعت جهانگردی به شمار می روند . توفیق یا عدم توفیق این واسطه ها بر موفقیت یا شکست برنامه های مقاصد گردشگری و عرضه کنندگان خدمات گردشگری به شدت تاثیر گذار است .

انواع آژانس‌ها يا دفاتر خدمات مسافرتي موجود در ايران  به استناد بندهاي الف، ب و پ ماده يك آيين‌نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۲۳۲۰۳ها مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هيات وزيران، آژانس‌هاي مسافرتي به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:

الف) آژانس‌هاي مورد اشاره در بند الف ماده يك آيين‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقيم سازمان هواپيمايي كشوري هستند و وظيفه اصلي آنها فروش بليت خطوط مختلف هوايي داخلي و خارجي است.  اينگونه دفاتر نه تنها به هيچ عنوان حق برگزاري تور را ندارند بلكه حق فروش تورهاي ساير دفاتر برگزاركننده را نيز ندارند چرا كه اساس مجاز به عقد قرارداد تور با مسافر نيستند. ضمنا اين نوع از آژانس‌هاي مسافرتي با رعايت آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه مي‌توانند به عضويت ياتا (IATA) درآيند كه به اينگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌هاي دارنده مجوز بند الف گفته مي‌شود.  درضمن دارنده این جواز می تواند درخواست صدور بلیت قطار رجاء و قطار بنیاد را هم بنماید و علاوه بر بلیط هواپیما، بلیط قطار هم بفروشد.ضمنا دربست کردن هواپیما(چارتر) هم توسط این شرکت های مسافرتی امکان پذیر است.

ب) آژانس‌هاي مورد اشاره در بند ب ماده يك آيين‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقيم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند و وظيفه اصلي آنها برگزاري انواع تورهاي داخلي و خارجي، رزرو هتل، اخذ ويزا و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت گردشگري است. اينگونه دفاتر حق برگزاري تور در مسير عربستان (حج)، سوريه و عراق را ندارند كه به اينگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌هاي دارنده مجوز بند ب گفته مي‌شود.

پ) آژانس‌هاي مورد اشاره در بند پ ماده يك آيين‌نامه فوق‌الذكر كه تحت نظارت مستقيم سازمان حج و زیارت هستند و وظيفه اصلي آنها برگزاري انواع سفرهای زیارتی داخل و خارج از کشور است. اينگونه دفاتر حق برگزاري تور در مسيرهاي غير زيارتي را ندارند كه به اينگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌هاي دارنده مجوز بند پ گفته مي‌شود.

نكته مهم اينكه آژانس‌هاي مسافرتي موجود در كشور مي‌توانند هر يك از مجوزهاي مذكور را به طور مجزا و يا تركيبي از دو يا هر سه مجوز داشته باشند. در آن صورت آژانس مربوطه به طور همزمان تحت نظارت مستقيم تمامي سازمان‌هايي قرار خواهد داشت كه مجوزهاي خود را از آنها دريافت كرده است.

آژانسها از نظر تقسيم بندي جهاني دو نوع مي باشند:

Tour Operator:

اين آژانسها مجري تور هستند و با سرمايه گذاريهاي كلان هتلها و خطوط هوايي،ريلي و اتوبوس توريستي را گارانتي كرده،سپس به قيمت مناسب آن را در اختيار آژانسهاي نوع دوم قرار مي دهند. از نظر قانوني در خارج كشور آژانسهاي تور اپراتور يا عمده فروش تورها؛حق ندارند براي تبليغ ثبت نام مسافر به صورت مستقيم اقدام نمايند بلكه در ازاي واگذاري قسمتي از سود حاصله به آژانسهاي رديف دوم،مسافران(ثبت نام ) شده آنها را اعزام مي نمايند.

Tour Retailor:

اين آژانس ها به خرده فروش معروف هستند و با پذيرش مسافر و عقد قرارداد با آژانسهاي عمده فروش اقدام به فعاليت مي نمايند.

در این تحقیق با کمک روش های بازاریابی در پی تفکیک و شناسایی نیازمندی ها و خواسته های مشتریان می باشیم. این خواسته ها و نیازمندی ها در شکل گیری بسته های مسافرتی ارایه شده توسط دفاتر خدمات مسافرتی نقش بسزایی دارند. این کار به کمک روش های بازاریابی انجام می گردد و خروجی آن بسته هایی حاوی برخی نیازمندی ها و خواسته ها می باشند که هدفشان ارایه بهترین مزیت رفاهی به مشتریان می باشد پس جهت اولویت بندی این بسته ها با اهداف مزیت رقابتی و مطلوبیت بسته و با توجه به روابط غیر خطی میان نیازمندی ها و خواسته های مشتریان در بسته های مختلف از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (Analytic Network Process) استفاده می کنیم.

۱-۲ هدف تحقیق

ایجاد ساز و کاری جهت تفکیک بسته­های خدمات مسافرتی و اولویت بندی آن ها

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت گردشگري به‌عنوان يکي از مهمترین پديده‌هاي هزاره سوم، طي نيم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثير بسزايي در رشد و پويايي اقتصادي و تبادلات فرهنگي کشورها داشته است. به‌طوري‌که بسياري از صاحب‌نظران، قرن حاضر را قرن گردشگري نام نهاده‌اند. توجه به مقوله گردشگري زماني مهمتر جلوه مي‌كند كه براساس آمارهاي موجود، صنعت گردشگري امروزه به‌عنوان دومين منبع درآمد بيش از ۴۹ كشور در حال توسعه به حساب مي‌آيد و راهبردي است براي افزايش درآمد و فقرزدايي اين كشورها. براساس پيش‌بيني سازمان جهانگردي جهاني (WTO) تا سال ۲۰۱۰ بيش از ۴۳ درصد از اشتغال جهان مربوط به بخش گردشگري خواهد بود (محمدي ده چشمه و زنگي آبادي، ۱۳۸۷). طبق پيش‌بيني WTO تا سال ۲۰۲۰ ميلادي، تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر ۱/۶ ميليارد نفر خواهد رسيد. براساس آمار ارائه شده از همين سازمان، بيش از ۵۰ درصد معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل است.

۱-۴ سوال تحقیق

سوالی که مطرح میشود این است که:

  • آیامی­توان با توجه به شناخت مخاطب در صنعت خدمات مسافرتی و با توجه به روال فعلی فرآیند بسته­های مخاطب پسندتری طراحی کرد؟
  • اولویت­های انتخاب بسته­های مسافرتی در بین مشتریان(در ایران) چیست؟
  • آیا نتایج به دست آمده با روند فعلی تقاضا همخوانی دارد؟

۱-۵ مفروضات

۱- مشتریان معقول و دارای خواسته های عقلایی هستند.

۲- مطلوبیت مشتریان با ارتقای کیفیت خدمات ارتباط مستقیم دارد.

۱-۶ کلمات کلیدی و تعاریف مربوط

بسته های مسافرتی:

يك پكيج اساسا يك تركيب از محصولات منفرد سفر و گردشگري است كه تحت يك مارك و برند خاص بازاريابي شده و با يك قيمت كلي بفروش مي رسد. بيشترين محصولات در بازارهاي سفر و گردشگري بفروش مي رسند، با اين وجود محصول سفرهاي مهم تجاري وخيلي از كنفرانس ها نيز به همين طريق پكيج مي شوند.

محصول جامع گردشگري به صورت يك پكيج و بر اساس ۵ جزء اصلي شامل جاذبه هاي مقصد، تسهيلات و خدمات مقصد، دسترسي به مقصد(شامل حمل و نقل)، تصوير و برند مقصد و قيمت بازاريابي تورهاي جامع و پكيج هاي محصول براي مشتريان تعريف مي شود. يك تورگردان تور جامع، سازنده يك محصول گردشگري است كه اجزاي پكيج را از عرضه كنندگان خدمات گردشگري مي خرد و آنها را به صورت يك پكيج و با برند يك نهاد واحد مي فروشد.

بازاریابی:

بازاريابی فرآيندی است که از طريق آن افراد و گروهها نيازها و خواسته های خود را از طريق توليد و مبادله محصولات و ارزش با ديگران تأمين می کنند

یا به عبارتی دیگر بازاریابی عبارت است از:

شناسايي ( مشتريان، رقبا و كل بازار )، شناساندن ( كالاها و خدمات به مشتريان) و ايجاد رضايت (براي مشتريان و خودمان). 

فرآیند تحلیل شبکه ای:

روش ANP از روش­های جدید MCDM محسوب میشود که آقای دکتر ساعتی در سال ۱۹۹۶ میلادی آن را ارائه داد و به دلیل در نظر گرفتن وابستگی­ها در این روش، می­توان آن را رویکردی جدید در روش­های MCDM به شمار آورد. این روش در دنیای واقعی، کاربردهای بسیار زیادی دارد و از دلایل آن نیز همان در نظر گرفتن وابستگی­ها را می­توان برشمرد.

۱-۷ قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی

۱-۷-۱ قلمرو زمانی

این تحقیق مربوط میشود به بازه زمانی پایان سال ۱۳۹۱ تا ابتدای سال ۱۳۹۲٫

همچنین در این تحقیق به منظور تطبیق نتایج با عملکرد واقعی از داده­های خام مربوط به فروش بسته­های مسافرتی یکی از آژانس­های خدمات مسافرتی سرشناس از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ استفاده گردیده است.

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

جمعیت مورد مطالعه در زمینه پرسشنامه افراد مراجعه کننده به چند آژانس برتر و همچنین فرودگاه شیراز بوده است.

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی

در این تحقیق دو حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش اول شامل تعیین عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب بسته­های مسافرتی توسط مسافران و همچنین بررسی میزان درجه اهمیت آنها در این تصمیم گیری، و ارائه مدلی با توجه به نتایج می­باشد.

بخش دیگر تحقیق بررسی میزان تطابق نتایج حاصله با روند واقعی با توجه به اطلاعات خام موجود می­باشد.

برچسب ها

۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم، سوالی دارید؟ بپرسید

آدرس ایمیل

info@prozhebist.ir

تلفن تماس

09127797614